Tư duy túng thiếu và tư duy thịnh vượng

Một trong những yếu tố dự báo mạnh nhất của hạnh phúc dựa trên những loại tư duy mà bạn có. Một suy nghĩ túng thiếu hoặc một suy nghĩ thịnh vượng . Điều này đó là những gì được sử dụng trong thế giới kinh doanh cho các doanh nghiệp để dự đoán xem họ sẽ được hạnh phúc hay không.

 

Những người có tư duy túng thiếu, không bao giờ nghĩ rằng bất cứ điều gì là đủ. Họ liên tục lo lắng về những gì người khác đang làm.. Họ không thường giúp đỡ người khác vì có thể khi giúp một người nào đó có thể những người đó lại giỏi hơn mình! Đây là những gì những đứa trẻ hay gọi kẻ ganh ghét.

Người với một bộ tư duy Thịnh vượng ,họ tập trung vào bản thân mình. Họ sẽ giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào họ có thể, họ tập trung vào làm tốt nhất những gì họ đang làm, và họ biết rằng có đủ cho tất cả . Không có vấn đề gì, đã có đủ.

Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu trong kinh doanh của tôi, tôi chắc chắn lúc đó tôi đã có một suy túng thiếu. Tôi đã lo lắng về những gì các đối thủ cạnh tranh đang làm gì. Lo lắng về giảng viên khác ăn cắp khách hàng của tôi. Tôi đã luôn luôn phản ứng, chứ không phải là chủ động. Nhìn vào những gì đối thủ cạnh tranh đang làm và suy nghĩ về làm thế nào tôi có thể làm giống như vậy.

Mọi thứ bắt đầu quay lại với tôi khi tôi nhận ra có rất nhiều khách hàng đủ cho tất cả mọi người. Kinh doanh của tôi khởi sắc kể từ khi tôi bắt đầu tập trung vào làm thế nào tốt nhất những gì tôi có thể làm, không so với những gì người khác đang làm. Tôi giúp các chuyên gia thể dục khác càng nhiều càng tốt, thậm chí những đối thủ trực tiếp của tôi. Tôi hướng dẫn giới thiệu các khách hàng của mình đến giảng viên khác, các lớp học, phòng tập thể dục, vv … Tôi muốn những gì tốt nhất cho khách hàng của tôi, ngay cả khi nó không phải là công việc kinh doanh của tôi.

Tôi không quan tâm những gì người khác đang làm, bởi vì tôi tin rằng không ai có thể phù hợp với những gì chúng tôi làm.Đó không phải là khoe khoang một khi bạn biết cách đẩy nó một cách đúng đắn.