Đón nhận lời khen

Cảm giác được khen ngợi thật dễ chịu, vì đó là phần thưởng cho những nổ lực của bản thân với những kết quả cụ thể. Tuy nhiên nếu lời khen là động cơ cho mọi nổ lực của mình, thì sẽ dễ dàng trở thành người thích nghe những lời tán dương, dù có thực lòng hay không. Lời khen được phát ra hoàn toàn theo cách nhìn sự việc và động cơ của người khen. Cần tĩnh táo đón nhận lời khen, đừng chỉ vì lời khen mà quên đi mục đích thật sự và ý nghĩa việc làm của mình.

Tiếp nhận lời khen là hành vi hồi đáp, vì vậy thái độ tiếp nhận thể hiện mức độ lịch sự, văn hóa, khiêm tốn của bản thân. Có thể có nhiều cách biểu lộ khi tiếp nhận lời khen: cám ơn, tiếp nhận bằng cách nói giảm mức độ, phủ định hay khen lại phản hồi.Đừng để cho mình bị những lời khen ru ngủ rồi sẽ ngủ quên trên những thành công nhất thời. Cũng đừng quá thích thú với những lời khen bất kể đó là những lời thực lòng hay không, để rồi dần dần trở thành người thích xu nịnh.

Cần hết sức cảnh giác với những lời khen không chân thực, vì nó có thể rất có hại. Lời khuyên của Sam Rayburn cho người bạn Harry Truman khi vừa trúng cử tổng thống Hoa Kỳ: “Từ lúc này sẽ có nhiều người vây quanh anh, họ sẽ cố đặt một bức tường xung quanh anh, và tách rời anh ra khỏi bất kỳ ý nghĩ nào, ngoại trừ ý nghĩ của họ. Họ sẽ nói anh thật vĩ đại. Nhưng cả anh và tôi đều biết sự thật không phải vậy”. Cần chú ý đến mục đích của lời khen.

Ý nghĩa của thành công không phải để được người khác khen ngợi. Lời khen tuy nghe êm tai, nhưng cần cảnh giác với những lời khen không thật lòng